Sum (Kiryśnik plamisty)

Kiryśnik czarnoplamy - Hoplosternum thoracatum

Kiryśnik czarnoplamy - Hoplosternum thoracatum fot. admin

Ojczyzna: Gujana, Amazonka, Trinidad.
Morfologia: Długość do 20 cm. Ciało walcowate, krępe, koloru szarobrązowego z licznymi ciemnymi plamami. Są znane odmiany barwne. Pysk bez zębów z dwoma parami długich wąsów. Samce są mniejsze i mają silniej rozwinięte płetwy. Kostne promienie płetw piersiowych samca są jaśniejsze niż u samicy i bardziej wykształcone.
Hodowla: Zbiorniki duże, gęsto obsadzone roślinami. Podłoże żwirowo-kamieniste z kryjówkami. Woda miękka o pH 7 i temperaturze 18-20°C. Przyjmują każdy pokarm z dna akwarium.
Rozmnażanie: Zbiornik duży o niskim poziomie wody, której temperatura powinna wynosić 24-26°C, pH - 7, a twardość 5°N. Do tarła należy zestawić dwa samce i samicę. Samiec buduje pieniste gniazdo na powierzchni wody i opiekuje się narybkiem. Młode lęgną się po 4 dniach i są bardzo duże (do kilku milimetrów). Gdy narybek zacznie opuszczać gniazdo, samca odławiamy, a małe rybki dokarmiamy.
 
Domena dla Przedszkola | Skawina.com - domena Skawina | Skup samochodów