Prętnik karłowaty

Prętnik karłowaty - Colisa lalia

Prętnik karłowaty - Colisa lalia fot. wiki

Ojczyzna: Indie (Bengalia i Assam).
Morfologia: Długość do 5 cm, ciało krępe, bocznie spłaszczone, na tułowiu 12-13 poprzecznych pręg czerwonych na przemian z niebieskimi. Samica oliwkowa z odcieniem niebieskim, samiec czerwony.
Hodowla: Średniej wielkości akwarium o niskim poziomie wody, dobrze obsadzone roślinami, temp. powyżej 24°C, woda powinna być "stara". Prętniki karłowate są rybami spokojnymi i płochliwymi. Przyjmują przede wszystkim pokarm drobny żywy.
Rozmnażanie: Akwarium średniej wielkości z wodą o temp. powyżej 27°C z niewielką ilością roślin! pływających. Po odbytym tarle samicę odławiamy, a wodę w zbiorniku obficie natleniamy. Samca odławiamy, gdy narybek opuszcza gniazdo. Młode rybki żywimy pierwotniakami, później drobnym planktonem. Zbiornik tarliskowy powinien być nakryty; szybą dla utrzymania stałości temperatury.
 
Domena dla Przedszkola | Skawina.com - domena Skawina | Skup samochodów