Mieczyk czerwony

Mieczyk Hellera - Xiphophorus helleri Syn. Mieczonosz

Mieczyk Hellera - Xiphophorus helleri Syn. Mieczonosz skan admin

Ojczyzna: Południowy Meksyk.
Morfologia: Długość ciała samicy 12 cm, samca 8 cm. Forma pierwotna ma ciało koloru zielonego. W wyniku selekcji i krzyżówek uzyskano wiele odmian różniących się barwą i kształtem płetw (mieczyk czerwony, czar­ny, berlinka, dwumiecz). Samiec na dolnym brzegu płetwy odbytowej ma charaktery­styczny miecz, zaś płetwa odbytowa prze­kształcona jest w gonopodium.
Hodowla: Akwarium duże, z wodą średnio twardą, o temperaturze 22-30°C (minimum 18°C) i pH 7 do 7,5. Pożywienie urozmaicone żywe, glony i pokarm suchy.
Rozmnażanie: Samicę z zaawansowaną ciążą należy przenieść do akwarium lęgowego. Po trwającej 4-5 tygodni ciąży rodzi się do 250 młodych. W związku z występującym kanibalizmem samica po porodzie powinna być odłowiona. Narybek jest wszystkożerny (roztarty suchy pokarm, drobny plankton i glony).
 
Domena dla Przedszkola | Skawina.com - domena Skawina | Skup samochodów